Bosstraat 69, 3560 Lummen+32 (0) 497 53 17 07info@3vents.be

Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over 3vents en de door 3vents aangeboden dienstverlening.

3vents levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. 3vents behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van 3vents.

3vents sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij 3vents en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van 3vents. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen 3vents en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan 3vents worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om 3vents in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiƫnt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.